Wszystko jasne? – kontrola Inspekcji Handlowej

  • Sprawdziliśmy, czy etykiety energetyczne 20 modeli źródeł światła są odpowiednio eksponowane i zawierają prawdziwe informacje.
  • W 8 przypadkach wykryliśmy nieprawidłowości dotyczące oznakowania i ekspozycji etykiet. W jednym modelu stwierdziliśmy rozbieżność między deklaracją producenta a rzeczywistą mocą światła.
  • Masz prawo do jasnych i widocznych informacji o klasie energetycznej i głównych parametrach sprzętu, który chcesz kupić.

Pobierz raport oraz wykaz sprawdzonych produktów.

Wypowiedź Jagody Kruszewskiej z UOKiK

Śledź nasze porady na X i Instagramie.

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Europejskie Centrum Konsumenckie: 22 55 60 600 – w sprawach transgranicznych dotyczących państw UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii