KOMUNIKATY

Szanowni Państwo!

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przypomina, że 1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spis jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca terytorium Polski.
Zbierane dane dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej, aktywności ekonomicznej czy poziomu wykształcenia.

#LiczySięKażdy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Objęte obowiązkiem spisowym są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody przekazywania danych:

  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego,
    jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Spisu oraz prezentacji

Szanowni Państwo!

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uprzejmie informuje, że od dnia 30 marca 2021 r. do odwołania pracownicy Inspekcji Handlowej nie będą obsługiwać interesantów w sposób bezpośredni (osobisty). Jednocześnie informujemy, że bez zmian udzielane będą porady pisemne i telefonicznie. Zapewniamy kontakt elektroniczny: sekretariat@opole.wiih.gov.pl

  i telefoniczny: 77 44 26 471.

Wnioski o polubowne załatwienie sporu, wnioski do Stałego Sądu Polubownego  oraz skargi można nadawać przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP  na adres: /WIIHOpole/SkrytkaESP.

Można również skorzystać z poczty tradycyjnej wysyłając dokumenty na adres:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
ul. Mickiewicza 1
45-367 Opole

  Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 512, z późn. zm.).
Skip to content