Weź udział w konkursie UOKiK na najlepszą pracę magisterską i doktorską

 • Wystartowała kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i konsumentów.
 • W tym roku rozstrzygnięty zostanie także konkurs na najlepszą pracę doktorską.
 • Pula nagród wynosi 57 tys. zł.
 • Na prace czekamy do 29 października 2021 r.

Przypominamy o kolejnej edycji konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską z zakresu ochrony konkurencji i ochrony konsumentów. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

W obu konkursach prace z zakresu ochrony konkurencji powinny poruszać zagadnienia dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji lub pomocy publicznej. Z kolei opracowania z obszaru ochrony konsumentów powinny dotyczyć prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony konsumentów, z wyłączeniem kwestii obejmujących nadzór rynku, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz jakość wyrobów i usług.

Prace zgłoszone w konkursie na najlepszą pracę magisterską powinny być obronione od 15 października 2020 r. do 15 października 2021 r. na ocenę bardzo dobrą, a rozprawy doktorskie ― od 16 października 2018 r. do 15 października 2021 r.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zgłoszenie do konkursu na najlepszą pracę magisterską powinno uwzględniać:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 2. egzemplarz pracy  wydrukowany dwustronnie w formacie A4 w miękkiej oprawie oraz w wersji elektronicznej,
 3. jednostronne streszczenie (w wersji drukowanej oraz elektronicznej),
 4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

Zgłoszenie do konkursu na najlepszą pracę doktorską powinno uwzględniać:

 1. wypełniony formularz,
 2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna),
 3. streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna),
 4. dwie recenzje pracy doktorskiej,
 5. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

Szczegóły konkursu, regulaminy i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420.

Jak zgłosić pracę?

Komplet powyższych dokumentów należy wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii Urzędu do 29 października 2021 r. do godziny 16:15 (decyduje data wpływu).

Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską/doktorską ― DK ― konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską/doktorską ― DK ― konsumenci”.

Co można wygrać?

Autorzy najlepszych prac magisterskich mogą otrzymać: za pierwsze miejsce 5 tys. zł, za drugie 3 tys. zł, za trzecie 2 tys. zł, a także odbyć płatne, maksymalnie trzymiesięczne praktyki absolwenckie w UOKiK.

Dla uczestników konkursu magisterskiego z zakresu ochrony konkurencji przewidziana jest dodatkowa nagroda ― wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie doktorskim w każdej kategorii tematycznej mogą otrzymać kolejno 8 tys., 5 tys. i 3 tys. zł.

Ponadto prace nagrodzone w obu konkursach mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.

Dołącz do grona zwycięzców

Laureaci minionej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską wzięli dziś udział w kameralnym spotkaniu z Prezesem UOKiK Tomaszem Chróstnym. Stanowiło to sposobność do rozmowy o tym co zaważyło na werdykcie Kapituły konkursu, służyło także inspirującej dyskusji na temat problematyki ochrony konkurencji i konsumentów.

Poniżej fotorelacja ze spotkania.

Dodatkowe informacje:
Departament Komunikacji
tel. 22 55 60 136
e-mail: dk@uokik.gov.pl

Pliki do pobrania