Podpisano porozumienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z Okręgowym Urzędem Miar we Wrocławiu

W dniu 11 czerwca 2021 roku w siedzibie tutejszego inspektoratu Inspekcji Handlowej podpisano porozumienie o współpracy z Okręgowym Urzędem Miar we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli  Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – Paweł Nakonieczny oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu – Robert Czajkowski.  Obie strony wyraziły chęć rozwijania wzajemnej współpracy na rzecz nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych na terenie województwa opolskiego.  Współpraca ta ma mieć charakter zarówno krótko, jak i długookresowy, ponieważ porozumienie zawarto na czas nieokreślony.