Nabór uzupełniający

Urząd Statystyczny w Opolu zaprasza do udziału w naborze uzupełniającym na rachmistrzów spisowych NSP2021. Jeśli:
– masz ukończone 18 lat;
– cieszysz się nieposzlakowana opinią;
– posiadasz co najmniej średnie wykształcenie;
– posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie;
– nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

ZOSTAŃ RACHMISTRZEM!