Magnetyzujące gotowanie – Inspekcja Handlowa skontrolowała płyty indukcyjne

  • Po sygnałach od konsumentów sprawdziliśmy 10 modeli płyt indukcyjnych do zabudowy – ich oznakowanie, wymogi formalne i konstrukcję.
  • Wszystkie były właściwie oznakowane, ale jeden miał nieprawidłową deklarację zgodności. Przedsiębiorca uzupełnił dokumentację.
  • W laboratorium wykryliśmy wadliwą konstrukcję 3 modeli – włączały się same po rozlaniu cieczy lub położeniu szmatki i nie wyłączały się w ciągu 10 sekund.

Pobierz raport z kontroli i wykaz skontrolowanych produktów