Arbitrzy Stałego Sądu Polubownego

LISTA STAŁYCH ARBITRÓW STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO

działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu

 

lp

imię i nazwisko arbitra

wyznaczony przez:

reprezentuje:

Dominika Piszczałka

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

konsumenta

Joanna Piwoda

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

konsumenta

Kamila Sarnicka

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

konsumenta

Bartosz Gierłach

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opolu

konsumenta

Piotr Karbowicz

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opolu

konsumenta

Patrycjusz Maziarski

Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Opolu

konsumenta

Bartosz Ryszka

Prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej

przedsiębiorcę

Marian Pecela

Prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej

przedsiębiorcę

Andrzej Staruch

Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu

przedsiębiorcę

10 

Wiesław Bort

Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu

przedsiębiorcę