Arbitrzy Stałego Sądu Polubownego

LISTA STAŁYCH ARBITRÓW STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO

działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu

 

lp

imię i nazwisko arbitra

wyznaczony przez:

reprezentuje:

Dominika Piszczałka

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

konsumenta

Joanna Piwoda

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

konsumenta

Kamila Sarnicka

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

konsumenta

Bartosz Gierłach

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opolu

konsumenta

Piotr Karbowicz

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opolu

konsumenta

Patrycjusz Maziarski

Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Opolu

konsumenta

Bartosz Ryszka

Prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej

przedsiębiorcę

Marian Pecela

Prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej

przedsiębiorcę

Andrzej Staruch

Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu

przedsiębiorcę

10 

Wiesław Bort

Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu

przedsiębiorcę

 

 

 

Regulamin Stałego Sądu Polubownego

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 6 lipca 2017 r. (poz. 1356)

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁANIA STAŁYCH SĄDÓW POLUBOWNYCH PRZY WOJEWÓDZKICH INSPEKTORACH INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Czytaj więcej: Regulamin Stałego Sądu Polubownego

Stały sąd polubowny

Podpisanie umowy o zorganizowaniu Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu

23 listopada 2017 r. w siedzibie Inspektoratu została podpisana umowa o zorganizowaniu Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu, która w swej treści zastąpi dotychczas obowiązującą umowę z dnia 17 stycznia 2017 r. o zorganizowaniu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

Czytaj więcej: Stały sąd polubowny