Rzecznicy konsumentów

Zgodnie z przepisami ustawy rzecznik wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Do zadań rzecznika należą, w szczególności:

 • prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych,
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.,
 • ewentualne wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • sprawy o wykroczenia na szkodę konsumentów gdzie rzecznik jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej,
 • wytaczanie powództw w sprawie uznania wzorców umów za niedozwolone,
 • występowanie z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję,
 • występowanie do Prezesa UOKiK z zawiadomieniem w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
 • udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Rzecznikiem konsumentów może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne, i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową.

Przy Prezesie UOKiK działa Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów.

Strona internetowa Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów www.rzecznicy.konsumentow.eu

W naszym województwie w sporach konsumenckich prawną pomocą służą: 

 

Informacje można uzyskać również w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu oraz pod numerem telefonu:  77 454 50 88 bądź wysyłając zapytania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .