Poradnik konsumenta

Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, podobnie jak w poprzednich latach, wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi instytucjami bierze udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”. Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą prawa odstąpienia od umowy przez konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (m.in. przez Internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. podczas pokazów i prezentacji produktów).

Kupujesz na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa? Pamiętaj o prawie odstąpienia od umowy!

 

Czytaj więcej: Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

Wykaz rzeczoznawców

Rzeczoznawcami zostają osoby o wysokich kwalifikacjach, bogatym i odpowiednio udokumentowanym doświadczeniu zawodowym po zadaniu egzaminów wymaganych przez prawo.
Do rzeczoznawcy możemy zwrócić się o wydanie opinii dotyczącej przedmiotu lub usługi będącej przyczyną sporu.

Czytaj więcej: Wykaz rzeczoznawców

Co warto wiedzieć przed wakacjami na temat biur podróży

USŁUGI TURYSTYCZNE

Usługami turystycznymi są: usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszelkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

1. Na co należy zwrócić uwagę zawierając umowę z przedsiębiorcą?
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (tzw. agent) jest zobowiązany do zapewnienia klientom, na wypadek swojej niewypłacalności:

Rzecznicy konsumentów

Zgodnie z przepisami ustawy rzecznik wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Do zadań rzecznika należą, w szczególności:

  • prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych,
  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

    Czytaj więcej: Rzecznicy konsumentów