Poradnik konsumenta

Wykaz rzeczoznawców

Rzeczoznawcami zostają osoby o wysokich kwalifikacjach, bogatym i odpowiednio udokumentowanym doświadczeniu zawodowym po zadaniu egzaminów wymaganych przez prawo.
Do rzeczoznawcy możemy zwrócić się o wydanie opinii dotyczącej przedmiotu lub usługi będącej przyczyną sporu.

Czytaj więcej: Wykaz rzeczoznawców

Rzecznicy konsumentów

Zgodnie z przepisami ustawy rzecznik wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Do zadań rzecznika należą, w szczególności:

  • prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych,
  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

    Czytaj więcej: Rzecznicy konsumentów