Kontrole paliw na Opolszczyźnie w 2013r.

paliwa1.png - 31.66 KBWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, działając na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200), w 2013 r. przeprowadził kontrole 57 przedsiębiorców oferujących do sprzedaży paliwa ciekłe i gazowe.
W ich wyniku do badań laboratoryjnych przekazane zostało 58 próbek paliw:

  • 20 próbek oleju napędowego ON,
  • 13 próbek benzyny bezołowiowej Pb-95,
  • 5 próbek benzyny bezołowiowej Pb-98,
  • 20 próbek gazu skroplonego LPG.

Analiza laboratoryjna wykazała naruszenie wymagań jakościowych 7 próbek z 7 stacji paliw:

  • 4 próbek oleju napędowego ON,
  • 1 próbk1 benzyny bezołowiowej Pb-95,
  • 2 próbek gazu skroplonego LPG.

Wykaz stacji paliw, na których w 2013 r. stwierdzono paliwa niewłaściwej jakości:

Czytaj więcej: Kontrole paliw na Opolszczyźnie w 2013r.

Kontrole paliw

Niedotrzymanie parametrów paliwa wpływa negatywnie na pracę silnika – może spowodować wzrost zużycia paliwa, pogorszenie stanu technicznego silnika, a w konsekwencji jego awarię. Naraża to użytkowników na ponoszenie kosztów napraw i remontów silników oraz dyskomfort jazdy. Dlatego inspektorzy Inspekcji Handlowej kontrolują niemal wszystkie rodzaje paliw dostępne na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. Obowiązująca od sześciu lat ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwala na kontrolę na każdym etapie dystrybucji – od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe. Łącznie pobrano 1337 próbek z 1162 stacji, hurtowni, pobranych od producentów, magazynujących i transportujących paliwa. W tym roku na wniosek policji sprawdzono także dwie autocysterny transportujące paliwo pobrano 6 próbek, zakwestionowano 5.