Kontrole paliw na Opolszczyźnie w 2016r.

W ubiegłym roku nasi inspektorzy przeprowadzili 61 kontroli stacji. Pobrali do badań laboratoryjnych 64 próbki różnych paliw. Normy jakościowe naruszyła tylko próbka gazu skroplonego (LPG) ze stacji Marek Janik „GAZ-MAR” Dystrybucja Auto-Gazu i Stacja Paliw, ul. Tartaczna 4, 46-030 Murów. Zbadano działania korodujące na miedź  (1h w temp. 40ºC), wynik badania: klasa 2, wymagania jakościowe: klasa 1.
W czasie kontroli przeprowadzonej 17.02.2016r. nie udostępniono kontrolującym dowodów zakupu paliwa LPG (faktur VAT) oraz atestów jakościowych. Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 24.02.2016 r. skierował do kontrolowanego przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne z żądaniem przesłania brakujących dowodów zakupu paliwa, na które nie było odpowiedzi. O wynikach tej kontroli poinformowano Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu.