Kontrole paliw na Opolszczyźnie w 2015r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podaje wykaz przedsiębiorców u których w 2015r. stwierdzono paliwo niewłaściwej jakości:

2 próbki gazu skroplonego LPG w tym 1 próbka z tzw. „dolewki” u jednego przedsiębiorcy tj:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GROTRANS B&B Groeger Spółka Jawna z siedzibą: Łany, ul. Szkolna 24, 47-253 Cisek, stacja w Opolu przy ul. Oleskiej 133
  • wyniki badania próbki podstawowej: całkowita zawartość siarki po wprowadzeniu substancji zapachowych, wynik badania 97 mg/kg, wymagania jakościowe max 50 mg/kg,
  • próbka z tzw. dolewki:
    • całkowita zawartość siarki po wprowadzeniu substancji zapachowych, wynik badania 98mg/kg, wymagania jakościowe max 50 mg/kg,
    • działanie korodujące na miedź (1h w temp. 40oC) wynik badania klasa 2, wymagania jakościowe klasa 1