Kontrole paliw na Opolszczyźnie w 2014r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że w 2014r. do badań laboratoryjnych pobrano łącznie 57 próbek na 55 stacjach paliw:

 • 19 próbek ON, w tym 1 z tzw. dolewki (ponowna kontrola w związku z negatywnymi wynikami)
 • 14 próbek Pb-95,
 • 2 próbki PB-98,
 • 22 próbki LPG w tym 1 z tzw. dolewki

Badania laboratoryjne wykazały naruszenie wymagań jakościowych w czterech próbkach pobranych na stacjach prowadzonych przez dwóch przedsiębiorców: 

1. Bartłomiej Olszowiak „MAX-GAZ” Zmyślona 2, 98-405 Galewice, stacja paliw LPG:  ul. Wołczyńska 4, 46-200 Kluczbork, gdzie zakwestionowano 2 próbki paliwa ciekłego ON (w tym 1 z tzw. dolewki) kwestionując parametr:

 • całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej): wynik badania powyżej 100 mg/kg, wymagania jakościowe max. 50 mg/kg, tolerancja 59 mg/kg (próbka z pierwszego pobrania)
  • całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej): wynik badania powyżej 100 mg/kg, wymagania jakościowe max. 50 mg/kg (próbka kontrolna badana na wniosek przedsiębiorcy)
 • całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej): wynik badania 88 mg/kg, wymagania jakościowe max. 50 mg/kg,

2. Oktan Sp. z o.o., Krzanowice, ul. Armii Ludowej 51, 46-020 Czarnowąsy, gdzie zakwestionowano 2 próbki gazu skroplonego LPG (w tym 1 próbkę z tzw. dolewki) kwestionując parametry:

 • temperatura zapłonu: wynik badania 50,0ºC, wymagania jakościowe powyżej 55,0ºC tolerancja 52,9ºC, (próbka z pierwszego pobrania)
  • temperatura zapłonu wynik badania 50,0ºC, wymagania jakościowe powyżej 55,0ºC (próbka kontrolna badana na wniosek przedsiębiorcy)
 • temperatura zapłonu: wynik badania 50,0ºC, wymagania jakościowe powyżej 55,0ºC (dla próbki z dolewki)