Kontrole paliw na Opolszczyźnie w 2013r.

paliwa1.png - 31.66 KBWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, działając na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200), w 2013 r. przeprowadził kontrole 57 przedsiębiorców oferujących do sprzedaży paliwa ciekłe i gazowe.
W ich wyniku do badań laboratoryjnych przekazane zostało 58 próbek paliw:

  • 20 próbek oleju napędowego ON,
  • 13 próbek benzyny bezołowiowej Pb-95,
  • 5 próbek benzyny bezołowiowej Pb-98,
  • 20 próbek gazu skroplonego LPG.

Analiza laboratoryjna wykazała naruszenie wymagań jakościowych 7 próbek z 7 stacji paliw:

  • 4 próbek oleju napędowego ON,
  • 1 próbk1 benzyny bezołowiowej Pb-95,
  • 2 próbek gazu skroplonego LPG.

Wykaz stacji paliw, na których w 2013 r. stwierdzono paliwa niewłaściwej jakości:

 

LP

Stacja Paliw

Kwestio
nowane paliwo

Parametry kwestionowanego paliwa

Nazwa parametru

wynik badania

wymagania jakościowe

1

ABDUL,

48-340 Głuchołazy,
ul. Gen Andersa 32

ON

skład frakcyjny 95%(V/V) destyluje do temperatury

367,1ºC

max.: 360ºC

2

DOM-GAZ S.C.

46-220 Byczyna,
ul. Koellinga 2

LPG

całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej) 

>100 mg/kg

max. 50 mg/kg

3

Hilo-Oil,

47-100 Strzelce Opolskie,
Plac Targowy 4

ON

skład frakcyjny: do 350ºC destyluje

81,9% (V/V)

min. 85% (V/V)

skład frakcyjny 95%  (V/V) destyluje do temperatury

391,5ºC

max. 360ºC

4

Max Gaz,

46-200 Kluczbork,
ul. Wołczyńska 4

LPG

całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)

73 mg/kg

max. 50 mg/kg

5

Oil Best,

Przechód 68A,
48-324 Przechód

ON

skład frakcyjny 95%(V/V) destyluje do temperatury:

379,7ºC.

max.:360ºC

6

PHU Petronaft,

47-224 K-Koźle,
ul. Gliwicka 27

Pb-95

badawcza liczba oktanowa RON

93,7

min. 95

motorowa liczba oktanowa MON

82,9

min. 85

zawartość tlenu

4,23 %(m/m)

max. 2,7%(m/m)

zawartość związków organicznych zawierających tlen - metanol

5,3 %(V/V)

max. 3 % (V/V)

7

Voro Sp. z o.o.,

47-208 Większyce,
ul. Raciborska 2

ON

odporność na utlenianie (wynik badania, wymagania jakościowe,) 

2,7h

min. 20h

odporność na utlenianie (wynik badania wymagania jakościowe, )

>25 g/m³

rzeczywisty wynik badania 760g/m³

max. 25 g/m³