Kontrole paliw na Opolszczyźnie w 2016r.

W ubiegłym roku nasi inspektorzy przeprowadzili 61 kontroli stacji. Pobrali do badań laboratoryjnych 64 próbki różnych paliw. Normy jakościowe naruszyła tylko próbka gazu skroplonego (LPG) ze stacji Marek Janik „GAZ-MAR” Dystrybucja Auto-Gazu i Stacja Paliw, ul. Tartaczna 4, 46-030 Murów. Zbadano działania korodujące na miedź  (1h w temp. 40ºC), wynik badania: klasa 2, wymagania jakościowe: klasa 1.
W czasie kontroli przeprowadzonej 17.02.2016r. nie udostępniono kontrolującym dowodów zakupu paliwa LPG (faktur VAT) oraz atestów jakościowych. Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 24.02.2016 r. skierował do kontrolowanego przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne z żądaniem przesłania brakujących dowodów zakupu paliwa, na które nie było odpowiedzi. O wynikach tej kontroli poinformowano Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu.

Kontrole paliw na Opolszczyźnie w 2015r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podaje wykaz przedsiębiorców u których w 2015r. stwierdzono paliwo niewłaściwej jakości:

2 próbki gazu skroplonego LPG w tym 1 próbka z tzw. „dolewki” u jednego przedsiębiorcy tj:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GROTRANS B&B Groeger Spółka Jawna z siedzibą: Łany, ul. Szkolna 24, 47-253 Cisek, stacja w Opolu przy ul. Oleskiej 133
 • wyniki badania próbki podstawowej: całkowita zawartość siarki po wprowadzeniu substancji zapachowych, wynik badania 97 mg/kg, wymagania jakościowe max 50 mg/kg,
 • próbka z tzw. dolewki:
  • całkowita zawartość siarki po wprowadzeniu substancji zapachowych, wynik badania 98mg/kg, wymagania jakościowe max 50 mg/kg,
  • działanie korodujące na miedź (1h w temp. 40oC) wynik badania klasa 2, wymagania jakościowe klasa 1

 

Kontrola zabawek

JAK KUPOWAĆ ZABAWKI – PORADY UOKIK

Sprawdź, czy od zabawki nie oddzielają się drobne elementy i czy nie ma ostrych krawędzi. Przeczytaj dokładnie ostrzeżenia oraz instrukcję obsługi. UOKiK przypomina na co zwrócić uwagę, wybierając zabawkę dla dziecka

[Warszawa, 20 czerwca 2015 r.] W pierwszym kwartale tego roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 859 zabawek. Kontrole objęły 111 przedsiębiorców w tym 55 sprzedawców detalicznych, 38 hurtowni, 8 importerów i 7 producentów. Zakwestionowano 36,6 proc. (314) sprawdzanych produktów. Nieprawidłowości nie są niepokojące.

Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania, w tym przede wszystkim umieszczania prawidłowych ostrzeżeń.

Czytaj więcej: Kontrola zabawek

Jakość paliw w 2015 roku

Jakość paliw w 2015 rokuW ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,68 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. To mniej niż w 2014 r., kiedy nieprawidłowości wyniosły 3,87 proc. Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego

Nieprawidłowa jakość paliwa może wpływać na zwiększenie jego zużycia. Przyczynia się również do pogorszenia stanu technicznego silnika, co w konsekwencji może prowadzić do awarii. Inspekcja Handlowa bada jakość oferowanego na rynku paliwa od 2003 r. Sprawdzane są niemal wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa.

Czytaj więcej: Jakość paliw w 2015 roku

Kontrole paliw na Opolszczyźnie w 2014r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że w 2014r. do badań laboratoryjnych pobrano łącznie 57 próbek na 55 stacjach paliw:

 • 19 próbek ON, w tym 1 z tzw. dolewki (ponowna kontrola w związku z negatywnymi wynikami)
 • 14 próbek Pb-95,
 • 2 próbki PB-98,
 • 22 próbki LPG w tym 1 z tzw. dolewki

Badania laboratoryjne wykazały naruszenie wymagań jakościowych w czterech próbkach pobranych na stacjach prowadzonych przez dwóch przedsiębiorców: 

1. Bartłomiej Olszowiak „MAX-GAZ” Zmyślona 2, 98-405 Galewice, stacja paliw LPG:  ul. Wołczyńska 4, 46-200 Kluczbork, gdzie zakwestionowano 2 próbki paliwa ciekłego ON (w tym 1 z tzw. dolewki) kwestionując parametr: