Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa

Świadomość konsumentów na temat sprzedaży bezpośredniej rośnie, jednakże nie na tyle by móc jednoznacznie stwierdzić, że są oni dostatecznie zaznajomieni z tą tematyką. Wciąż napływają liczne zapytania od konsumentów, które dotyczą właśnie tego czym jest „sprzedaż bezpośrednia” i jakie uprawnienia posiadają w związku z oferowanymi im towarami bądź usługami przez sprzedawcę. Z uwagi na rosnącą popularność tej formy handlu staje się ona integralną i uznawaną częścią gospodarki.

1. Czym jest „lokal przedsiębiorstwa” przy sprzedaży bezpośredniej?

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa są zawierane zazwyczaj w nietypowych dla konsumenta okolicznościach. Towarzyszy z reguły nieprzygotowanie i zaskoczenie konsumenta, brak możliwości porównania i oceny otrzymywanej propozycji z innymi ofertami na rynku oraz zbadania towaru, a także niedobór informacyjny zwłaszcza co do osoby kontrahenta.

Czytaj więcej: Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa

Małolaty kupują, a rodzice potem reklamują

Autor: Ewa Bilicka   http://www.nto.pl/  (fot. sxc.hu)

Dzieci coraz częściej są klientami w realu i w internecie. Co czwarte dziecko korzysta z karty rodziców bez ich wiedzy.
Krysia ma 10 lat i klika na aukcjach Allegro jak rasowy uczestnik internetowych shoppingów. Interesują ją ciuchy, kosmetyki, książki, a także puzzle: przestrzenne lub zwykłe, ale składające się z kilku tysięcy elementów. A takie puzzle kosztują!
- To promocja - mówi. - Uzbierałam pieniądze od cioć i wujków. Wybrałam opcję "płatność przy dostawie” i po wszystkim.
Nieletni to wdzięczna grupa konsumentów: podatna na reklamę, łatwowierna oraz... obracająca pokaźnymi kwotami. Co trzecie dziecko robi zakupy w sieci (raport "Online Family”, powstały na podstawie danych zebranych w 24 krajach, w tym w Polsce). Co czwarte dziecko przyznało, że korzysta z kont albo kart kredytowych rodziców bez ich wiedzy.

Czytaj więcej: Małolaty kupują, a rodzice potem reklamują

Zadania Inspekcji Handlowej

1. Do zadań Inspekcji należy:

1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług;

1a) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów;

1b) kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa;

1c) kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

2) kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług;

2a) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666);

2b) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666);

2c) kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903);

3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów;

4) organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich;

5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego;

6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych określonych w przepisach odrębnych.