Mrożone ryby i owoce morza


Kupując mrożone ryby lub owoce morza, zwróć uwagę na ich jakość i nie wahaj się złożyć reklamacji nieudanych zakupów.

Czytaj więcej: Mrożone ryby i owoce morza

Praktyki studenckie

Od tego roku wybrane urzędy administracji rządowej, a wśród nich Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, umożliwią studentom odbycie praktyk.
W urzędach na każdych 20 zatrudnionych pracowników powinno zostać zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym.
Głównym celem praktyk jest zwiększenie możliwości zdobycia przez studentów doświadczenia zawodowego i podniesienia kompetencji. Ułatwi to absolwentom uczelni przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia. Do 30 kwietnia br. pozyskano deklaracje organizacji 16.600 miejsc praktyk w ponad 1500 urzędach i jednostkach administracji rządowej.

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawione są informacje dla studentów chętnych do odbywania praktyk w jednostkach administracji.

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk można też znaleźć w BIP Inspektoratu. Zapraszamy!

PIERWSZE OFERTY PRAKTYK DLA STUDENTÓW SĄ JUŻ DOSTĘPNE !

Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa

Świadomość konsumentów na temat sprzedaży bezpośredniej rośnie, jednakże nie na tyle by móc jednoznacznie stwierdzić, że są oni dostatecznie zaznajomieni z tą tematyką. Wciąż napływają liczne zapytania od konsumentów, które dotyczą właśnie tego czym jest „sprzedaż bezpośrednia” i jakie uprawnienia posiadają w związku z oferowanymi im towarami bądź usługami przez sprzedawcę. Z uwagi na rosnącą popularność tej formy handlu staje się ona integralną i uznawaną częścią gospodarki.

1. Czym jest „lokal przedsiębiorstwa” przy sprzedaży bezpośredniej?

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa są zawierane zazwyczaj w nietypowych dla konsumenta okolicznościach. Towarzyszy z reguły nieprzygotowanie i zaskoczenie konsumenta, brak możliwości porównania i oceny otrzymywanej propozycji z innymi ofertami na rynku oraz zbadania towaru, a także niedobór informacyjny zwłaszcza co do osoby kontrahenta.

Czytaj więcej: Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa