Praktyki studenckie

Od tego roku wybrane urzędy administracji rządowej, a wśród nich Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, umożliwią studentom odbycie praktyk.
W urzędach na każdych 20 zatrudnionych pracowników powinno zostać zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym.
Głównym celem praktyk jest zwiększenie możliwości zdobycia przez studentów doświadczenia zawodowego i podniesienia kompetencji. Ułatwi to absolwentom uczelni przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia. Do 30 kwietnia br. pozyskano deklaracje organizacji 16.600 miejsc praktyk w ponad 1500 urzędach i jednostkach administracji rządowej.

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawione są informacje dla studentów chętnych do odbywania praktyk w jednostkach administracji.

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk można też znaleźć w BIP Inspektoratu. Zapraszamy!

PIERWSZE OFERTY PRAKTYK DLA STUDENTÓW SĄ JUŻ DOSTĘPNE !