4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

  • Drukuj

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji  rządowej:

 - dzień 4 maja 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,

- dzień 19 maja 2018 r. (sobota) jest dniem pracy Urzędu.