Komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnych od dla pracowników urzędów administracji rządowej:

  • 14 grudnia 2019 r. (sobota) jest dniem pracy Urzędu,
  • 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Zmiana godzin pracy Urzędu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2018 r.:

  • 15 grudnia 2018 r. (sobota) będzie dniem pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu,
  • 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym dla pracowników tego Urzędu.