Zmiana godzin pracy Urzędu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2018 r.:

 • 15 grudnia 2018 r. (sobota) będzie dniem pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu,
 • 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym dla pracowników tego Urzędu.

Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED WAKACJAMI 2018

 • Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług turystycznych ?

 1. Nie jest dozwolone zawarcie jej w żadnej innej postaci niż pisemnej;

 2. Musi być zapisana informacja kto jest organizatorem i podany numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (który oznacza, że dany przedsiębiorca istnieje i może prowadzić działalność związaną ze świadczeniem usług turystycznych) oraz NIP, a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała;

 3. Miejsce pobytu lub trasę wycieczki;

 4. Czas trwania imprezy turystycznej;

 5. Program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym:

a) rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,

b) położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii,

c) ilość i rodzaj posiłków,

d) program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej;

 1. Cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny;

 2. Sposób zapłaty;

 3. Rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;

 4. Informacje o terminie, w jakim biuro ma obowiązek powiadomić klienta o ewentualnym odwołaniu wyjazdu, o dacie ewentualnego przeniesienia uprawnień i obowiązków kupującego wycieczkę na inną osobę, a także o wymaganiach specjalnych uzgodnionych pomiędzy biurem a turystą;

 5. Klient powinien też wiedzieć o tym, jakie przepisy regulują kwestie umowy (oraz wynikające z nich konsekwencje prawne), a także jak i kiedy może złożyć reklamację, dlatego informacje o tym powinny także znaleźć się w umowie. 

  Czytaj więcej: Przed wakacjami – co warto wiedzieć?