Strona główna

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli dla małych dzieci przeprowadzonej w IV kwartale 2017 r.

1. W IV kwartale 2017 r. została przeprowadzona przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej kontrola, której celem była ocena artykułów i mebli dla małych dzieci pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa.
 
Ponadto w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców.

2. Skontrolowano łóżeczka dziecięce, łóżka dziecięce, łóżka dziecięce składane mieszkaniowe, kołyski mieszkaniowe, kojce mieszkaniowe dla dzieci, nosidełka plecakowe dla dzieci oraz nosidełka miękkie dla dzieci pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa i oznakowania.

3. Sprawdzeniem objęto 83 przedsiębiorców, w tym:

 • 14 producentów,
 • 1 importera,
 • 3 pierwszych dystrybutorów,
 • 11 hurtowni,
 • 47 placówek sprzedaży detalicznej,
 • 7 sklepów wielkopowierzchniowych.


4. Wojewódzcy inspektorzy IH oceniali bezpieczeństwo tych produktów w oparciu o wymagania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów , z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normach: 

 • PN-EN 1130-1:2001 Meble. Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa,
 • PN-EN 1130-2:2001 Meble. Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe. Metody badań,
 • PN-EN 716-1:2017-07 Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa,
 • PN-EN 716-2:2017-07 Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Część 2: Metody badań,
 • PN-EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
 • PN-EN 13209-1:2006 Artykuły dla dzieci. Nosidełka plecakowe dla dzieci. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Część 1: Nosidełka plecakowe z ramą,
 • PN-EN 13209-2:2016-04 Artykuły dla dzieci. Nosidełka dla dzieci. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Część 2: Nosidełko miękkie.

5. Ogółem skontrolowano 343 partie produktów, z których:

 • 213 to łóżeczka i kołyski dziecięce,
 • 108 to nosidełka miękkie oraz nosidełka plecakowe z ramą,
 • 22 to kojce mieszkaniowe.

6. Badaniom laboratoryjnym poddano próbki z 4 partii łóżeczek oraz 5 partii nosidełek. Akredytowane Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie przepadało próbki pod kątem wymagań bezpieczeństwa określonych w normach. W przypadku 4 próbek nosidełek oraz 1 próbki łóżeczek stwierdzono wady polegające na nieprawidłowej konstrukcji, która może zagrażać zdrowiu oraz życiu dzieci.

7. Łącznie, ze względu na różne nieprawidłowości, zakwestionowano 118 partii produktów, tj. 34,40 proc. wszystkich skontrolowanych.
W zakwestionowanych partiach stwierdzono brak podanej nazwy oraz adresu producenta, brak ostrzeżeń w instrukcjach, brak instrukcji, oznakowanie produktu nieprawidłową normą, brak oznaczeń maksymalnej grubości materaca, zbyt duże odstępy między listwami, z których zbudowane jest dno łóżka, brak załączonej do nosidełek informacji o minimalnym i maksymalnym wieku dziecka, brak oparcia dla główki w nosidełkach, brak załączonej do nosidełka informacji na temat dopuszczalnej wagi dziecka.
 
8. Nie stwierdzono żadnych uchybień związanych z legalnością prowadzenia działalności gospodarczej.

9. Skontrolowani przedsiębiorcy, po zapoznaniu się z uwagami inspektorów IH oraz obowiązującym stanem prawnym, podejmowali z własnej inicjatywy działania naprawcze wobec kwestionowanych produktów (nieprawidłowości stwierdzono u 64 przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek). W przypadku partii produktów zakwestionowanych ze względu na oznakowanie albo nieprawidłowości informacyjne, uzupełnienie braków następowało w zdecydowanej większości w toku prowadzonych czynności kontrolnych, często w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Rzadziej kontrolowani przedsiębiorcy wstrzymywali sprzedaż produktów do czasu poprawy oznakowania.

10. W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wystosowano 33 pisma informujące przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek o zaistniałych nieprawidłowościach wraz z wnioskami o ich usunięcie.
W przypadku 6 produktów zakwestionowanych przez inspektorów Inspekcji Handlowej Prezes UOKiK wszczął postępowania administracyjne.

11. Była to pierwsza tak szeroka kontrola artykułów i mebli dla małych dzieci przeprowadzona przez Inspekcję Handlową. Z uwagi na wysoki odsetek zakwestionowanych produktów (nieco ponad 1/3 zbadanych partii), coraz szerszą ofertę łóżeczek, kojców i nosidełek dla dzieci oraz wzrastającą liczbę urodzeń zasadne jest kontynuowanie działań o charakterze kontrolnym.

Sporządził:
Marcin Cwalina
Departament Nadzoru Rynku
UOKiK