Strona główna

Rynek nieruchomości - kontrola IH

Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie.
Kontrolą objęła 158 przedsiębiorców.
Pobierz raport- sprawdź, co zakwestionowali inspektorzy Inspekcji Handlowej.

Zabawki dla małych dzieci i huśtawki - kontrola Inspekcji Handlowej

Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej wzięły pod lupę zabawki dla maluchów i huśtawki.
Wykryliśmy nieprawidłowości formalne w 28 na 44 badanych produktów. Najwięcej problemów dotyczyło huśtawek.
21 na 31 przebadanych laboratoryjnie produktów posiadało wady konstrukcyjne.

Pobierz raport – sprawdź, co zakwestionowali inspektorzy Inspekcji Handlowej.

Przewody elektryczne i listwy przepięciowe - kontrola Inspekcji Handlowej

Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej wzięły pod lupę sprzęt elektryczny: przewody oraz listy przepięciowe.
6 na 10 przewodów elektrycznych oraz 11 na 15 listew miało wady konstrukcyjne.
7 na 44 listwy było błędnie oznakowanych.

Pobierz raporty z kontroli Inspekcji Handlowej - listwy przepięciowe, przewody elektryczne.

Ustawowe wakacje kredytowe - poradnik UOKiK

Konsumencie, masz kredyt i straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu?
Możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych i bezpłatnie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i konsumenckiego nawet na trzy miesiące.
Jeśli spełniasz kryteria wskazane poniżej, złóż wniosek w swoim banku – koniecznie upewnij się, że zawieszenie dotyczy darmowych, ustawowych wakacji kredytowych, nie zaś bankowego odroczenia spłaty kredytu, za które będziesz musiał zapłacić.

Możliwość zawieszenia wykonywania umowy kredytowej to tzw. „ustawowe wakacje kredytowe”, przyjęte w czerwcu 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. Rozwiązanie to daje konsumentom prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres do 3 miesięcy, bez naliczania odsetek i innych opłat. Może z niego skorzystać osoba, która w wyniku pandemii straciła pracę lub inne główne źródło dochodu.

  - Zachęcam do korzystania z ustawowych wakacji kredytowych, które zostały przyjęte w trosce o gospodarstwa domowe szczególnie dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii. Możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego i konsumenckiego na trzy miesiące, bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy odsetek na rzecz banku, to znacząca ulga dla wielu rodzin w trudnych sytuacjach, która daje czas niezbędny do znalezienia nowych źródeł utrzymania. O to rozwiązanie jako Urząd walczyliśmy, w drugiej fali pandemii może się okazać pomocne dla tych konsumentów, którzy dotychczas z niego nie korzystali. To ważne narzędzie wsparcia dla Polaków, które w przeciwieństwie do tzw. bankowych wakacji kredytowych jest rozwiązaniem darmowym – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Czytaj więcej: Ustawowe wakacje kredytowe - poradnik UOKiK

Trwa konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską

Zgłoś swoją pracę w konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i ochronie konsumentów.
Termin zgłaszania prac mija 30 października 2020 r.
Pula nagród wynosi 20 tys. zł.

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem zaś Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Co należy zrobić?

  1. Napisać pracę w języku polskim w jednym z wyznaczonych obszarów tematycznych (ochrona konkurencji lub ochrona konsumentów).
  2. Obronić pracę od 16 października 2019 r. do 16 października 2020 r.
  3. Otrzymać za pracę ocenę bardzo dobrą.
  4. Przesłać pracę ze wszystkimi wymaganymi dokumentami pocztą lub złożyć ją w kancelarii Urzędu (decyduje data wpływu) do 30 października 2020 r. Na kopercie dopisz odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską ― DK ― konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską ― DK ― konsumenci”.

Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy.
  2. Egzemplarz pracy ― wydrukowany dwustronnie w formacie A4 w miękkiej oprawie oraz w wersji elektronicznej.
  3. Jednostronne streszczenie (w wersji drukowanej oraz elektronicznej).
  4. Zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat.

    Czytaj więcej: Trwa konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską